اخبار :                     نیروگاه اصفهان تامین کننده 11 درصد برق استان است                     🔵کسب رتبه روابط عمومي شرکت مديريت توليدبرق اصفهان در ارزیابی سالانه صنعت برق کشور                     🔵در مردادماه سال جاری تحقق یافت: تولید بیش از یک میلیارد کیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     ✅در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین محقق شد: افزایش 62 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان                     🟢نیروگاه اصفهان با حداکثر توان در مدار تولید برق