اخبار :                     🟢تولید بیش از2 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان                     🔶 با هدف کسب آمادگی تولید برق عملیاتی شد؛ 🟢 خروج واحدهای 37.5مگاواتی نیروگاه اصفهان از شبکه سراسری جهت انجام تعمیرات دوره ای                     🔶 با هدف کسب آمادگی تولید برق عملیاتی شد؛ 🟢 خروج واحدهای 320مگاواتی نیروگاه اصفهان از شبکه سراسری جهت انجام تعمیرات دوره ای                     🔵 با اجرای طرح گذار و پروژه مشترک سازی برج خنک کن واحد شماره چهار بخار محقق شد: بازگشت واحد اول 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان به مدار تولید                     روایت خدمت در دولت سیزدهم; تولید ۶.۸ میلیارد کیلووات ساعت برق توسط نیروگاه اصفهان در دولت سیزدهم