اخبار :                     تا پایان بهمن ماه محقق شد: تولید بیش از 2.8 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان                     ✳️تولید ۱۸۵ میلیون مگاوات ساعت برق پس از انقلاب در نیروگاه اصفهان                     دیدار با خانواده ی معظم شهید حسین پرستار                     مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان: 💢نیروگاه اصفهان بدون سوخت مازوت فعال است                     🔵 با اجرای طرح گذار و پروژه مشترک سازی برج خنک کن واحد شماره چهار بخار محقق شد: بازگشت واحد اول 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان به مدار تولید