اخبار :                     از ابتدای امسال تا پایان دی ماه محقق شد؛ 🔷تولید بیش از 2/9 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه اصفهان                     با پایان تعمیرات واحد شماره پنج بخار محقق شد: 🔷بازگشت واحد دوم320 مگاواتی نیروگاه اصفهان به شبکه سراسری تولید برق                     مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان: 💢عدم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه اصفهان                     🟢بازدید مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان                     ✅با حضور معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انجام شد؛ 🔶تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان