اخبار :                     افزایش 15 درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه اصفهان نسبت به مدت مشابه درسال گذشته                     🟢با پایان تعمیرات واحدهای شماره یک و دو بخار نیروگاه اصفهان محقق شد:🔷بازگشت دوباره واحدهای 37.5 مگاواتی به شبکه سراسری تولید برق                     🔶فعالیت های نوسازی و بهینه سازی واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان                     در سال1400 محقق شد؛ تولید بیش از 2/8 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان                     معاون نگهداری و تعمیرات از ادامه فعالیت های تعمیراتی در این شرکت خبر داد؛ 320مگاوات از ظرفیت تولید نیروگاه اصفهان در دست تعمیرات