اخبار :                     🖋یادداشت؛ ⚡️توسعه متوازن انرژی؛ نیاز غیرقابل اجتناب کشور                     ✅ تا پایان آبان ماه سال جاری تحقق يافت: افزایش 75 درصدی تولید برق در نیروگاه گازی هسا                     در هشت ماهه نخست امسال؛ تولید بیش از 1/9 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان                     دیدار نماینده مجلس شورای اسلامی از واحدهای بخاری و طرح تصفیه خانه فاضلاب نیروگاه اصفهان                     خروج واحد اول 320 مگاواتی بخاری نیروگاه اصفهان برای انجام تعمیرات دوره ای