xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> News by RSS Mon, 21Oct201923:26:47 +0330 info@esfahanhost.com info@esfahanhost.com مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، حائز بیشترین آرا در انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاههای ایران http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=153مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، حائز بیشترین آرا در انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاههای ایران info@irancni.ir با حضور معاون راهبری شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور: مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان برگزار شد http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=152با حضور معاون راهبری شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور: مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان برگزار شد باحضور مهندس پیشاهنگ معاون راهبری شرکت تولیدنیروی برق حرارتی کشور، مهندس بهمن نیکی، تودیع و مهندس امیر نریمانی بعنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شد. info@irancni.ir مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان: ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه گازی هسا http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=151مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان: ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه گازی هسا با تولید بیش از 74 میلیون کیلووات برق، رکورد شش ماهه تولید در نیروگاه برق گازی هسا شکسته شد. info@irancni.ir پس از انجام تعمیرات دوره ای: واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان وارد مدار تولید شد http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=150 پس از انجام تعمیرات دوره ای: واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان وارد مدار تولید شد واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان پس از انجام عملیات تعمیرات دوره ای توسط کارکنان متخصص شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، وارد مدار تولید شد. info@irancni.ir تولید بیش از یک میلیارد و429میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=149تولید بیش از یک میلیارد و429 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری بیش از یک میلیارد و 429 كیلووات، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور منتقل کرده است. info@irancni.ir طراحی و نصب سامانه کنترل سطح درام واحد دوم نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=148طراحی و نصب سامانه کنترل سطح درام واحد دوم نیروگاه اصفهان سامانه کنترل سطح درام واحد دوم بخار نیروگاه اصفهان توسط متخصصان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان طراحی، نصب و راه اندازی شد. info@irancni.ir تولید بیش از1/1 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=147تولید بیش از1/1 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در چهار ماهه اول سال جاری بیش از 1/1 میلیارد كیلووات، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور منتقل کرده است. info@irancni.ir وارد مدار تولیدشدن واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=146وارد مدار تولیدشدن واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان واحدهای 320 مگاواتی بخار نیروگاه اصفهان بار دیگر وارد مدار تولید شد تا این نیروگاه حرارتی با حداکثر توان ، برق تولید کند. info@irancni.ir تولید بیش از896 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=145تولید بیش از896 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در سه ماهه اول سال جاری بیش از 896 میلیون كیلووات، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور منتقل کرده است. info@irancni.ir دیدار مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=144دیدار مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان مهندس طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان بازدیدکرد info@irancni.ir واحد 120 مگاواتی نیروگاه اصفهان بار دیگر وارد مدار تولید برق شد http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=143واحد 120 مگاواتی نیروگاه اصفهان بار دیگر وارد مدار تولید برق شد واحد 120 مگاواتی نیروگاه اصفهان پس از اتمام بازسازی سل شماره 4 برج خنک کن مرطوب، دوباره وارد مدار شد. info@irancni.ir تولید بیش از476 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=142تولید بیش از476 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در دو ماهه اول سال جاری بیش از 476 میلیون كیلووات، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور منتقل کرده است.info@irancni.ir درسال1397 محقق شد: تولید بیش از دو میلیارد و689 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=141 درسال1397 محقق شد: تولید بیش از دو میلیارد و689 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در سال1397بیش از دو میلیارد و689میلیون كیلووات ساعت، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور انتقال داد. info@irancni.ir شروع عملیات بازسازی برج خنک کننده واحد 120 مگاواتی نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=140شروع عملیات بازسازی برج خنک کننده واحد 120 مگاواتی نیروگاه اصفهان عملیات بازسازی برج خنک کن واحد شماره 3 نیروگاه اصفهان در فروردین ماه سال جاری آغاز شد. info@irancni.ir تولید بیش از 2.4 میلیاردكیلووات برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=139تولید بیش از4/ 2میلیاردكیلووات برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در سال جاری بیش از دو میلیارد و423میلیون كیلووات، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور انتقال داد. info@irancni.ir تولید بیش از 2میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=138تولید بیش از 2میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در سال جاری بیش از دو میلیارد و175میلیون كیلووات، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور انتقال داد. info@irancni.ir بازدید مدیرعامل شرکت تولیدنیروی برق حرارتی از طرحهای بازتوانی نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=137بازدید مدیرعامل شرکت تولیدنیروی برق حرارتی از طرحهای بازتوانی نیروگاه اصفهان طرحهای بازتوانی نیروگاه اصفهان مورد بازدید مهندس طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و هیات همراه قرار گرفت. info@irancni.ir تولید بیش از 1/9 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=136تولید بیش از1/9میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در سال جاری بیش از یک میلیارد و912میلیون كیلووات، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور انتقال داد. info@irancni.ir تولید بیش از 1/6 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=135تولید بیش از 1/6 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در سال جاری بیش از یک میلیارد و620میلیون كیلووات، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور انتقال داد. info@irancni.ir برگزاری گردهمایی معاونین منابع انسانی نیروگاههای حرارتی در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=134برگزاری گردهمایی معاونین منابع انسانی نیروگاههای حرارتی در نیروگاه اصفهان گردهمایی سالیانه معاونین منابع انسانی نیروگاه های حرارتی سراسر کشور در نیروگاه اصفهان و به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان برگزار شد. info@irancni.ir نیروگاه اصفهان در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=133نیروگاه اصفهان در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران نیروگاه اصفهان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران حضور یافت و دستاوردهای متخصصان در زمینه ساخت داخل تجهیزات نیروگاهی را به نمایش گذاشت.info@irancni.ir اجرای عملیات تعمیرات دوره ای واحد 120 مگاواتی نیروگاه حرارتی اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=132اجرای عملیات تعمیرات دوره ای واحد 120 مگاواتی نیروگاه حرارتی اصفهان عملیات تعمیرات دوره ای واحد بخاری مولد برق 120 مگاواتی نیروگاه اصفهان طی مدت 9 روز توسط متخصصان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان انجام شد. info@irancni.ir تولید بیش از یک میلیارد و 76 میلیون كیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=131تولید بیش از یک میلیارد و 76 میلیون كیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان نیروگاه حرارتی اصفهان در شش ماهه اول سال جاری بیش از یک میلیارد و 76 میلیون كیلووات ساعت، انرژی الكتریكی تولید و به شبكه سراسری برق كشور انتقال داد. info@irancni.ir گزارش رفع عیب اشکال بوشینگ ژنراتور واحد اول320مگاواتی نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=130گزارش رفع عیب اشکال بوشینگ ژنراتور واحد اول320مگاواتی نیروگاه اصفهان باتلاش شبانه روزی کارکنان متخصص نیروگاه اصفهان، در کمترین زمان ممکن، بوشینگ معیوب ژنراتور واحد شماره 4 بخاری نیروگاه اصفهان تعویض و این واحد بار دیگر راه اندازی و با شبکه سراسری پارالل شد. info@irancni.ir بازدید معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی از نیروگاه اصفهان http://www.irancni.ir/news/news_item.asp?NewsID=129بازدید معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی از نیروگاه اصفهان مهندس عبدالرسول پیشاهنگ، معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان بازدید کرد. info@irancni.ir