اخبار و مقالات :                     بازدید قائم مقام وزیر نیرو از نیروگاه اصفهان                     انتخاب سیدحسن یزدی نیا، از شرکت مدیریت تولید برق اصفهان به عنوان کارگر نمونه کشوری                     انجام عملیات تعمیرات دوره ای واحد 120مگاواتی نیروگاه اصفهان                     انجام عملیات تعمیرات دوره ای واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان                     تولید بیش از 3 میلیارد و 572 میلیون كیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان