اخبار :                     پس از تعمیرات سنگین: واحد مولد برق ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان وارد مدار تولید شد                     انتخاب شرکت مدیریت تولید برق اصفهان به عنوان شرکت برتر در رشد عملکرد                     آلودگی هوای اصفهان ارتباطی با نیروگاهها نداشت                     تائید عدم مصرف مازوت در نیروگاه اصفهان                     در سال جهش تولید محقق شد: افزایش ۹ درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان