اخبار و مقالات :                     دیدار آقای مهندس طرزطلب از نیروگاه اصفهان                     واحد 120 مگاواتی نیروگاه اصفهان بار دیگر وارد مدار تولید برق شد                     تولید بیش از476 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                      درسال1397 محقق شد: تولید بیش از دو میلیارد و689 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     شروع عملیات بازسازی برج خنک کننده واحد 120 مگاواتی نیروگاه اصفهان