اخبار و مقالات :                     گزارش رفع عیب اشکال بوشینگ ژنراتور واحد اول320مگاواتی نیروگاه اصفهان                     بازدید معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی از نیروگاه اصفهان                     انجام عملیات تعمیرات اضطراری واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان                     تامین 30 درصد آب مورد نیاز نیروگاه اصفهان با اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب شهری                     افزایش 22 هزار مترمکعبی حجم ذخیره سازی آب نرم در نیروگاه اصفهان