اخبار و مقالات :                     تولید بیش از 1/6 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     برگزاری گردهمایی معاونین منابع انسانی نیروگاههای حرارتی در نیروگاه اصفهان                     نیروگاه اصفهان در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران                     اجرای عملیات تعمیرات دوره ای واحد 120 مگاواتی نیروگاه حرارتی اصفهان                     تولید بیش از یک میلیارد و 76 میلیون كیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان