اخبار :                     پس از انجام تعمیرات دوره‌ای: واحد دوم نیروگاه اصفهان به مدار تولید بازگشت                     در سال جهش تولید محقق شد: افزایش26درصدی تولید برق نیروگاه اصفهان                     در سال جهش تولید محقق شد: ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه گازی هسا                     تقدیر وزیر نیرو از رفع محدودیت تولید برق در نیروگاه اصفهان                     اصلاح سکو و تنظیم سیلهای ژونگستروم واحد 120مگاواتی نیروگاه اصفهان